Eesti Montessori maastiku ajalugu

2018 aasta

 • 24. märtsi 2018. aastal asutati Eesti Montessori Ühing
 • Korraldati 14 koolitust kokku üle 600 osalejaga. Märkimisväärseim nendest oli välismaise külalisesineja  Simone Daviese koolituspäev “Montessori ja väikelaps” (21.10. Tallinnas)
 • Loodi Stipendiumifond, et leida võimalusi ja toetada juhendajaks õppima minejaid

2019 aasta

 • 2019. a. jaanuaris alustas Soomes AMI 3–6 Montessori juhendajakoolitusega kolm õppijat Eestist  
 • 2019. a. jooksul läks õppima veel kaks 3–6 vanuserühma juhendajat  (üks Peterburis ja teine Inglismaal)
 • 3. mail toimus Eesti Montessori Ühingu korraldatud hariduskonverents “Tuleviku haridus”, kus rääkisid maailmakuulus neuropsühholoog Steve Hughes, Eesti kasvatusteadlane Tiiu Kuurme ja Soome Montessori kooli õpetaja Outi Leiste tuleviku haridusest
 • 2019. a. koostöö Tallinna Endla Lasteaiaga, kus avati eestikeelne Montessori pilootrühm.
 • Tallinnas esimene AMI 3–6 assistendikursus
 • Töö eestikeelse Montessori terminivaraga ja valmis veebisõnastik https://sonaveeb.ee/ds/mon 
 • Ilmus Simone Daviese “Montessori väikelaps”.
 • Rahvusvaheliselt tuntud Montessori juhendaja ja koolitaja Karen Pearce Inglismaalt esines Tallinnas
 • Edukas Hooandja ühisrahastuskampaania, mille abiga koguti 11 802 eurot (Kokku oli projektil 385 toetajat ning tulud on suunatud juhendajate väljaõppe toetamiseks)

2020 aasta

 • 2020. aastal olid õppimas Montessori juhendajaks 1 kooliõpetaja (6-12 vanuserühm), 3 lasteaiaõpetajat (3-6) ja 2 sõimerühmaõpetajat (0-3 vanuserühm).
 • Ühingu liikmed Ruth-Maria Roosi-Ott ja Kerli-Kristi Allikvee lõid Eesti Montessori Instituudi 
 • Koostöö Eesti Montessori Instituudiga esimese Eestis toimuva 3-6 vanuseastme juhendajakoolituse korraldamiseks 
 • Tööd alustas kooliastme ettevalmistamise töögrupp 

2021 aasta

 • AMI poolt tunnustatud koolitajaga vanusegrupi 3-6 juhendajakoolitus Eestis 
 • Käivitusid mitmed aktiivsed piirkondlikud töögrupid
 • Kerli-Kristi Allikvee koolitus “Montessori laps lasteaiarühmas” mis oli suunatud lisaks lapsevanematele ka töötavatele lasteaiaõpetajatele ja -juhtidele
 • Koduse kasvatuse teemadel viisid läbi koolitusi Asnate Tuulik ja Eliisa Silmet

2022 aasta

 • Alustas Eesti esimene Montessori kooliklass