Ühing tegi kokkuvõtte tegusast 2021. aastast

26. märtsil toimus Eesti Montessori Ühingu üldkoosolek. Võtsime kokku 2021. aasta, jagasime infot Eesti Montessori maastikul toimuva kohta ning kinnitati juhatuse koosseis eelolevaks aastaks:

Liina Tettermann
Eliisa Silmet
Krisli Lilium-Lepvalts
Helis Luik-Lindsaar
Jaanika Müürsepp
Evelin Tamm


2021. esimese poolaasta mahukaimaks tööks kujunes Eesti Montessori Instituudi toetamine eesseisvale 3-6 vanuseastme juhendajakoolitusele osalejate leidmiseks. Käivitusid mitmed aktiivsed piirkondlikud töögrupid eesmärgiga toetada kohalikku kogukonda ja omavalitsusi ettevalmistustes Montessori lasteaiarühmade loomiseks. Sama eesmärki toetas lapsevanematele ja töötavatele lasteaiaõpetajatele ja -juhtidele suunatud koolitus “Montessori laps lasteaiarühmas”, kus Kerli-Kristi Allikvee tutvustas põhjalikult Montessori lasteaeda ja selle toimimist – kuidas on võimalik rühmas pakkuda individuaalset lähenemist, milline on juhendaja töö, kuidas on üles ehitatud õppekava jpm.

Paralleelselt alustas tööd kooliastme ettevalmistamise töögrupp, mis tegi samme Montessori kooliklasside avamise suunas nii Tallinnas kui ka Tartus. Toimusid erinevate koolidega läbirääkimised ja klassi avamisega seotud tegevuskava ning eelarve ettevalmistamine. 

Olulise strateegilise sammuna sõlmis ühing toetuslepingu Kadre Saarega, kes võttis ette väljakutse elada koos oma perega terve aasta Bergamos Itaalias ning õppida AMI 6–12 koolitusel Montessori juhendajaks, et alates 2022. aasta sügisest asuda tööle Tallinnas avatavas Montessori klassis.

Koduse kasvatuse teemal korraldas ühing kolm põhjalikku loengut. Asnate Tuuliku “Montessori kodus” oli suunatud väikelaste vanematele, kes soovivad oma lapsi kodus Montessori viisil  toetada. Eliisa Silmeti “Montessori lähenemine esimesel eluaastal” oli mõeldud lapseootel või alla aastaste lastega peredele ning keskendus ootusajale ning beebi sünniks valmistumisele, koduse keskkonna ja täiskasvanu ettevalmistusele. Asnate Tuuliku “Kuidas toetada õdede-vendade omavahelist suhet” rääkis Montessori lähenemisest ja austavast vanemlusest mitme lapsega. Esimesed kaks loengut jäävad ka ühingu veebipoes soovijatele kättesaadavaks.

Samuti toimusid väiksemad piirkondlikud sissejuhatavad loengud koos vanemate kohtumistega – näiteks Hiiumaal, Haapsalus ja Pärnus.

Organisatsiooni arengu ja sidusa liikmete kogukonna nimel toimus arvukalt erinevates formaatides sündmuseid. Lisaks iga-aastastele üldkoosolekule ja kogu valdkonna arengule keskenduvale arenduspäevale toimusid nii kitsamalt fokusseeritud teemadega arenguseminarid, kui liikmete perede suvepäevad ja teised ühingu liikmete kohtumised nii vabas vormis kui töögruppides.

2021. a. kevadel ilmus eestikeelsena teine Simone Daviese raamat “Montessori beebi”, mida liikmetel ja teistele huvilistel on läbi ühingu e-poe olnud võimalik osta.

Eesti Montessori Ühingu nelja esimese tegevusaasta töö tulemusena on kasvanud ühiskonna teadlikkus Montessori hariduse ja seda toetava koduse kasvatuse osas, vanemate teadlikkuse tõusuga on kaasnenud muutus koduse lastekasvatuse põhimõtetes, tekkinud usaldus ja ülisuur nõudlus Montessori haridust pakkuvate haridusasutuste osas ning Montessori juhendaja amet on kujunenud atraktiivseks eneseteostuse ja ühiskonda panustamise võimaluseks. Lähiaastate eesmärgiks on Montessori juhendajaks õppimise võimaluste kättesaadavamaks muutmine, õpetajaks õppinute toetamine lasteaiarühmade ja kooliklasside avamisel, lapsevanemate kogukondade võimestamine vajaliku muudatuse eestvedajatena ning kohalike omavalitsuste teavitamine Montessori hariduse pakkumise võimalustest.