Ühing tegi kokkuvõtte edukast 2020. aastast

20. märtsil toimus Eesti Montessori Ühingu üldkoosolek. Võtsime kokku 2020. aasta, jagasime infot Eesti Montessori maastikul toimuva kohta ning kinnitati juhatuse koosseis eelolevaks aastaks:

Anu Linnamägi
Asnate Tuulik
Jaanika Müürsepp
Janely Niit
Joanita Janson
Krisli Lilium-Lepvalts
Liina Tettermann

2020. aasta kujunes Eesti Montessori Ühingule väga tegusaks ja edukaks. Toimus hüppeline areng mitmes dimensioonis – oli võimalus koostööks erinevate organisatsioonidega, Ühing jõudis rohkemate sihtgrupi liikmeteni, Ühingu liikmed said osa sügavama sisuga koolitustest ning nende huvid said esindatud väga erinevatel tasemetel.

Vanematele koolitusvõimaluste pakkumine

2018-2019 toimunud pidev koolituskava väiksemate kontaktloengutega asendus 2020. aastal veebiloengutega. Aastat alustasid 2019. aastal lõppenud Hooandja kampaania auhinnaloengud Ruth-Maria Roosi-Otti ning Kerli-Kristi Allikvee poolt. Samuti toimusid Hooandja raames kontaktloengud. Aasta alguses alustatud Montessori ABC kontaktloengute sari toimus kriisisituatsiooni tõttu toimunud planeeritust oluliselt vähemas mahus. 

Aasta suursündmus Kristi Chapuis koolitus toimus 14.09 olude sunnil veebikeskkonnas ning jõudis rekordilise 286 osalejani. Lisaks toimusid väiksemale  kuulajaskonnale spetsiifilisemad loengud: Eliisa Silmetilt “Lapseootus, sünd ja Montessori-beebi esimesed elukuud” ja Merilyn Rangilt “Sissejuhatus 6-12 vanuserühma. Suured lood”

Tänu loengute veebis toimumisele on ühingu veebipoes pakkumisel arvestatav hulk loenguid, nii algajaile kui edasijõudnuile.

Juhendajakoolitusel osalemise propageerimine

Hetkel õpivad Montessori juhendajaks 1 kooliõpetaja (6-12 vanuserühm), 3 lasteaiaõpetajat (3-6) ja 2 sõimerühmaõpetajat (0-3 vanuserühm). Kevadel toimus uute juhendajaks õppida soovijate informeerimiseks ning inspireerimiseks kaks praktilise sisuga veebiseminari.

Oktoobris toetas Ühing rahaliselt neid ühingu liikmeid, kes on alustanud õpinguid Montessori juhendajana, ning lisaks AMI juhendaja Jana Vassiljeva autentse Montessori 3–6 rühma avamist. 1000 euro toetust on saanud: Jana Vassiljeva, Annemai Mutso, Annika Nilson, Mai Laksberg, Eliisa Silmet, Margarita Raaliste ja Merilyn Rang.

Lasteaiarühmade avamise toetamine

Tallinna Endla Montessori pilootrühma esimene tegevusaasta lõpetati projekti analüüsi ning Ühingu poolsete ettepanekutega autentse rühma tagamiseks.

Jätkus töö lasteaiarühmade avamise nimel – töös on Harku vallas Pangapealse lasteaias munitsipaallasteaia rühm, Tallinnas erahoid Tallinna Montessori Maja ning Tartus erahoid Väikeste Teadlaste Maja, mis kõik avatakse 2021. aastal.

Koostöö haridusvaldkonna võtmeküsimustes 

11. märtsil allkirjastas Ühing koos teiste asutajaliikmetega (Lasteklubi Väike Päike ja Eesti Lastevanemate Liit) MTÜ Eesti Lastehoidude Liit asutamislepingu. “Näeme, et see on vajalik meie liikmetele, kes enamuses on pühendunud ja teadlikud lapsevanemad ning soovivad olulisel määral kaasa rääkida oma lapse haridustee kujunemisel. Esimene samm tehakse selles osas lastehoiu või lasteaia valikul. Meie liikmete hulgas on ka lastehoidude esindajaid ning lähitulevikus on tõenäoline uute Montessori lastehoidude tekkimine. Soovime luua oma liikmetele platvormi, mis aitab neil endi huvide eest seista.”

Koostöös teiste organisatsioonidega esitas Ühing ettepanekud Alushariduse Seaduse eelnõu koostamiseks, et esindatud oleksid ühingu liikmete huvid. Koos  Eesti Koduõppe Keskuse ja Vabadus Õppida MTÜga seisis Ühing koduste laste õiguste eest. Lisaks seisis Ühing koostöös Eesti Lastehoidude Liidu ja Eesti Eralasteaedade Liiduga selle eest, et alates 2022.a ei kaoks lastehoiud, tegime ettepanekuid tööjõu korralduse ning kululiikide määratluse osas. 

Ühingu liikmed Ruth-Maria Roosi-Ott ja Kerli-Kristi Allikvee lõid Eesti Montessori Instituudi, mille eesmärgiks on juhendajate täiendkoolituse korraldamine ning juhendajakoolituse Eestisse toomine. Lisaks ka eestikeelsete metoodiliste vahendite väljatöötamine ning Montessori kirjanduse tõlkimine.
 

2021. aasta kõige olulisemaks fookuseks nimetasid ühingu liikmed hariduse suuna ning täpsemalt:

Teavitustöö uute juhendajate suunal;

KOV suhtlus rühmade avamiseks;

Kooliklassi avamise toetamine.