Eesti Montessori Ühingu 2024. aasta liikmemaks

20.00

Kategooria:

Kirjeldus

Eesti Montessori ühinguga on oodatud liituma kõik eraisikud, kes soovivad avaldada toetust ühingu tegevusele. Teretulnud on kõik Montessori pedagoogikast huvitatud – nii õpetajad, haridustöötajad, lapsevanemad kui ka üliõpilased.

Meie ühinguga on ühtmoodi oodatud liituma nii need, kes soovivad õla alla panna toetajaliikmena, kui ka need, kes soovivad aktiivselt ühingu tegevuses kaasa lüüa.

Liikmeks astumiseks täida palun liikmeavaldus. Kui liikmeks saamise otsus on tehtud, anname Sulle sellest kirjalikult teada.

Toetajaliige on liige, kes soovib toetada Eesti Montessori Ühingu eesmärkide saavutamist ja tegevuste elluviimist ning panustab selleks liikmemaksu näol. Tema jaoks on ühigusse kuulumine pigem vaiksel kujul toetuse väljendus.

Aktiivne liige on see, kes soovib lisaks eelnevale ka mõnes tegevusvaldkonnas aktiivselt kaasa lüüa ja vähemal või rohkemal määral oma aja, energia, teadmiste või oskustega panustada. Aktiivseks liikmeks olemine ei eelda, et on alati võimalik aktiivne olla – mõistame, et meie liikmetel on ka isiklik ja professionaalne elu, mis mõnikord ei võimalda isegi kõige parema tahtmise juures ühingu töös osaleda. Ühingu tegemistes kaasa löömine toimub vaba tahte ja isikliku soovi ajel ning sõltuvalt konkreetse inimese hetke võimalustest. Eesti Montessori Ühing tegutseb 100% vabatahtliku tööjõu toel – nii juhatus kui teised aktiivsed liikmed töötavad oma sisemisest motivatsioonist ühiskonda senisest veelgi paremini edasi viia.

Nii toetajaliikmetel kui aktiivsetel liikmetel on õigus saada ühingu tegevuse kohta infot, võtta osa üldkoosolekust ning kandideerida juhatuse liikmeks.