Toimus esimene AMI 3–6 vanuserühma assistendikursus Eestis

Augusti lõpus toimus esimene Association Montessori Internationale (AMI) 3–6 assistendikursus Eestis, korraldajateks Latvian Montessori Institute koostöös Eesti Montessori Ühinguga. Koolitas Nadezda Stolbova (AMI).

Huvi kursuse vastu oli väga suur ning assistendi (õpetaja abi) diplomi said kõik 25 osalejat, kellest enamus oli Eestist, kuid mõni ka Lätist, Venemaalt, Leedust jm. 

Assistendikursus kestis kaks nädalt ning oli mahukas (60 tundi teooriat ja üheksa tundi vaatluspraktikat) – õpiti Montessori pedagoogika teooriat, läbiti vaatluspraktika Rahvusvahelises Montessori Koolis ning valmistati õppevahendeid. Saadud teadmised on kasulikud nii lapsevanematele kodus oma lastega rakendamiseks, kui ka tavalasteaiaõpetajatele. Eelkõige aga on kursus suunatud assistentidele, kes hakkavad koos väljaõppinud juhendajatega töötama Montessori rühmades.

Kursusel osales ka mitu ühingu liiget, mõned neist jagasid oma muljeid ja mõtteid.

Kursus oli väga sisutihe ja küllaltki intensiivne. Infot, mida vastu võtta, ning iseseisvaid ülesandeid, mida ette valmistada, oli palju. Kaks nädalat möödusid täielikult õppimise tähe all ning pühendusime kõik 100% enesetäiendamisele. Mulle tundus, et see tihe graafik ja õppimisele orienteeritud õhkkond lähendas meid grupina ning loodetavasti jääme ka edaspidi üksteisega kogemusi vahetama ja suhtlema. 
Mina läksin kursusele eelkõige lapsevanemana, et olla võimeline pakkuma oma lastele paremat kasvu- ja õpikeskkonda kodus, kuid ma ei välista, et kaugemas tulevikus tekib soov ka reaalselt Montessori lasteaiarühmas assistendina kätt proovida. Kõigepealt peame muidugi Eestis nii kaugele jõudma, et teadlikkus Montessori pedagoogikast tõuseks ning järk-järgult Montessori rühmasid/lasteaedu juurde tekiks. Selles osas teeb Eesti Montessori Ühing juba väga suurt ja tänuväärset tööd. Aitäh teile selle eest! 
Eelnevalt olin osalenud Kerli-Kristi Allikvee (AMI juhendaja) loengutes, käinud Simone Daviese koolitusel, lugenud Montessori pedagoogikast kõnelevaid raamatuid ja blogisid ning osalnud veebikursustel. Arvasin seega, et tean juba nii mõndagi. Peamine asi, mida ma koolitusel õppisin, oli aga see, et Montessori pedagoogika on nii lai ja terviklik lähenemine, et selle täielikuks mõistmiseks on vaja lugeda Maria Montessori enda teoseid (mitte lihtsalt teiste autorite tõlgendusi) ning et see, mida ma teadsin ja arvasin end rakendavat, on ainut imepisike osa kogu tervikust. Mul on veel väga pikk tee minna! Esimesed sammud on nüüd aga astutud ja natuke selgem siht silme ees. Olen AMI assistendi koolitusel osalemise võimaluse eest siiralt tänulik ning loodan, et ka edaspidi on võimalik Eestis AMI koolitustel osaleda. 
Kuigi assistendikursuse sisu keskendus pigem rühmaruumi spetsiifikale kui kodusele rakendusele, oli see minu hinnangul väga-väga õpetlik ja silmiavav ka lapsevanemale.

Enne kursust arvasin, suuresti kogemustele toetudes, et tean, mis on Montessori pedagoogika ja tegutsesin sellele toetudes. Kursus andis minu teadmistele seletuse, raamid, meelerahu. Samas õppisin ja kogesin palju uut, mis ühest küljest kinnitas senitehtut, samas tekitas arusaama, kui vähe siiski tean. Tunnen vajadust edasi minna, saadud teadmisi kasutada, uusi hankida, taas sisemine rahu leida. Kui mingil hetkel ei tea, kus suunas või kuidas edasi liikuda, siis tuletan meelde põhimõtet, mis on minu jaoks siin kõige peamine – follow your child.

Kui peaksin ühe sõnaga kirjeldama augusti lõpus toimunud Montessori 3-6 aastaste rühma assistendikursust, kus ma osalesin, siis oleks see “inspireeriv”. Usun, et kursuse tulemusena muutus kõige enam  minus suhtumine lastesse, eriti kõige väiksematesse – alla aastased, aastased, kahesed, kolmesed. Millise õpikurvi nad nende esimeste aastatega läbi teevad. Kuidas nad oma vastuvõtliku meelega on kõigele uuele hinnanguvabalt avatud. Kui sihikindlalt nad enda arengu nimel esimestest elupäevadest alates tegutsevad. Loodan, et õpitu ei unune ka argipäevamöllus ning suudan varasemast enam austada lapsi ja nende tegevusi, mis teenivad ju vaid eesmärke õppida ja areneda. 
See kursus oli alles algus. Viimasel päeval toimunud praktilistes harjutustes sain aru, kui palju mul on veel õppida, et olla täiskasvanuna lastele paremaks toeks nende arenguteel. Seega jätkan Maria Montessori raamatute lugemist, millega kursusel alustasin ja mille arvele ehk isegi 3/4 “inspiratsiooni” tekkest võiks kirjutada.

Hulga juba varem omandatud teooria kõrval sain palju targemaks lapsevaatluse ja assistenditöö teemal. Just tänu koolitusele jõudsin järeldusele, et see töö võiks mullegi sobida. Ühtlasi kasvas enesekindlus, et jätkata samal suunal, sest õppida on veel väga, väga palju. Hindamatuks pean aga tutvusi, mis selle kahe intensiivse nädala jooksul tekkisid. Suur aitäh kõigile!

Nii pikal koolitusel on kindlasti oluline õpetaja esinemisoskus, teda oli nii lihtne jälgida, ta oli elav ja samas rahuliku tempoga. Nadya oli väga ilmekas ning inspireeriv oma kogemustega, ta oskas ka kõigile küsimustele vastused leida ja väga lihtsalt kõik ära põhjendada. Kõige rohkem saingi kasu sellest koolitusest sel moel, et ma mõistan millises arenguetapis minu laps parasjagu on, millised on tema arenguvajadustele vastavad tegevused ja vahendid. Ma olin lugenud palju Montessori-teemalisi ja Maria Montessori enda raamatuid ja jälgin blogisid, aga nii lähedale sellele tuumale ma ise ei olekski jõudnud. Paljud teemad tundusid tuttavad, aga lõpuks seostasin kõik ära ja pilt muutus palju selgemaks ning loogilisemaks. Mul kasvas ka kindlus, et ma soovin saada Montessori juhendajaks ning saan neid teadmisi oma tuleviku töös kasutada. Aga õppida on veel palju… Aitäh Eesti Montessori ühingule, sellist üritust korraldamast! See oli minu jaoks väga silmiavav ja oluline.

Palju õnne värsketele assistentidele ja edu edaspidiseks!