Toimusid Eesti Montessori Ühingu suvepäevad

28.–29. juulil toimusid Lääne-Virumaal Toolse puhkekülas sel kevadel asutatud Eesti Montessori ühingu suvepäevad, kus osalesid peamiselt ühingu liikmed, aga ka nende sõbrad ja teised huvilised.

Kohal oli 25 peret: 40 täiskasvanut ja 34 last vanuses 0–8 aastat. Ürituse organiseeris ühingu koolituste korraldamise töögrupp, mille eestvedaja on Asnate Tuulik.

Suvepäevade eesmärk oli tuua kokku Montessori-peresid tervest Eestist, et omavahel tutvuda ja koos meeldivalt aega veeta. Osalejaid saabus mitmelt poolt: lisaks Tallinnale ka Tartust, Saaremaalt, Kuusalust ja mujalt.

Osalejatel oli võimalik kuulata Montessori-teemalisi loenguid – Eestis on veel väga vähe Montessori haridusega õpetajaid ja suurem osa neist oli kutsutud oma teadmisi jagama. Heili Veetamm (MCI 3–6) pidas loengu “Montessori alused”, kus tutvustas põhiteemasid nagu vastuvõtlik meel, tundlikud perioodid, normaliseerumine ja kõrvalekalded. Kristi Chapuis (AMI 3–6 ja 6–12) loengu pealkiri oli “Kuidas toetada 6–12-aastase lapse arengut kodus Montessori põhimõtteid järgides?”. Kerli-Kristi Allikvee (AMI 3–6) tutvustas 3–6 a vanuste laste õpiteemasid ja demonstreeris esitlusi nii praktilise elu, meeltevahendite, keele-, matemaatika kui ka kultuurivaldkonnast.

Lisaks korraldas Tanel Jäppinen, kes on lapsevanemate arengunõustaja ning järgib lapsest lähtuvat kasvatusfilosoofiat, vestlusringi järgmistel teemadel: lapse kaasamine oma ellu ja igapäevastesse tegemistesse; kuidas Montessori lähenemine ülejäänud kasvatust mõjutab; mis selle tulemused võiksid olla (parem omavaheline suhe lapsega, kõrgem usaldus, rohkem austust, parem kontakt). Vestlusringis osalesid peamiselt isad. Tanel ise ütleb: “Minu missiooniks on tõsta isade kaasatust laste kasvatamisel! Olen 100% veendunud, et aktiivselt osavõtlikud isad ei panusta mitte ainult oma laste (ja lastelaste) tulevikku, vaid ka kogu meie ühiskonna heaolusse. Osavõtlikkusest ei jää puudutamata ka isa ise – tugev usaldusside isa ja lapse vahel ei alanda pelgalt närvide kulu igapäevasel lastekasvatamisel, vaid loob tugeva vundamendi tervislikule suhtele aastakümneteks!”

Lastele viis tegevusi läbi Kristo Pärn, kes on isa kahele lapsele. Ta armastab metsa ja püüab igapäevaselt seda armastust teistega jagada: kas loodusretkedel juhendajana või oma puidukojas omanäolisi käsitööesemeid valmistades. Mitu puud on mets? Miks puud ei kasva sirgetena? Millised puud kõlbavad süüa? Õppematkal, kuhu Kristo lapsed koos vanematega viis, saadi vastused nendele ja veel mitmele küsimusele, mis metsa kohta tekkisid. Lisaks seadis ta laagripaigas üles ka meisterdamisnurga, kus lapsed said puutööd õppida ning loodusest leitavate materjalidega meisterdada. Lastel oli põnev nii tegevustes osaleda kui ka omavahel suhelda ja mängida.

Esimese päeva lõpetuseks mindi koos Toolse linnuse juurde mere äärde. Kuigi vesi oli väga külm ja vees käisid vaid vapramad, oli see üks päeva mõnusamaid hetki. Kui lapsed olid uinunud, said soovijad ka saunas käia ning soojas suveöös omavahel muljetada. 

Esimesed suvepäevad möödusid suurepärase ilma ja seltskonnaga, põnev oli nii täiskasvanutel kui ka lastel. Loodetavasti saab sellest iga-aastane traditsioon!