Müügitingimused

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Müügitingimused kehtivad montessorieesti.ee lehe veebipoes ostja (edaspidi Tarbija)
ning mittetulundusühingu Eesti Montessori Ühing (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja
teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Lepinguga tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis
kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised kauba müüki, teenuse osutamist
või pooltevahelist õigussuhet muul viisil reguleerivad õigusaktid.
1.3. Veebipoel on õigus teha müügitingimustes muudatusi. Muudatused kajastatakse
veebilehel: https://pood.montessorieesti.ee/muugitingimused/

2. HIND

2.1. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu
kauba kättetoimetamise eest.
2.2. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.
Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
2.3. Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes nii käibemaksuga kui ka ilma käibemaksuta.
(Hinnad ei sisalda / sisaldavad käibemaksu.)

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Soovitud tooted tuleb lisada ostukorvi.
3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage lingile “Vormista tellimus”.
3.3. Tellimuse lõplikuks vormistamiseks sisestage vajalik informatsioon ning valige endale
nimekirjast sobiv makseviis.
3.4. Tasuda on võimalik läbi Maksekeskuse rakenduse Eesti pangalinkide kaudu või arve
alusel. Maksmine toimub eurodes (€).
3.5. Kontrollige enne tellimuse lõplikku kinnitamist andmeväljades oleva informatsiooni
õigsust ning kontrollige üle ostukorvi sisu.
3.6. Veebipoes tellimuse vormistamine toimub automaatselt ning tellitud kauba või teenuse
kättetoimetamise info ja arve jõuab teie meiliaadressile tavatingimustel ühe tunni jooksul.
3.7. Eesti Montessori Ühing MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Eesti Montessori Ühing
MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja
Maksekeskus AS-le.

4. TELLIMUSE TÄITMINE

4.1. Tarbijal on õigus valida Veebipoes pakutavate kaupade ja teenuste kohaletoimetamise
viiside vahel.
4.2. Veebipoes pakutavateks Tellimuse täitmise viisideks on olenevalt kauba või teenuse
omadustest Kauba kohaletoimetamine, Teenuse osutamine või muu soorituse tegemine
(eelkõige digitaalse sisu edastamine või kättesaadavaks tegemine).
4.3. Kauba kohaletoimetamise korral on Veebipoe kohustused täidetud, kui Veebipood või
tema ülesandel tegutsev kolmas isik on Tarbija tellimusele vastaval tähtpäeval või tähtaja
jooksul (nende puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades mõistlikuks
pidada) pakiautomaati toimetanud.
4.4. Digitaalne sisu loetakse edastatuks või kättesaadavaks tehtuks kui Veebipood on sellise
digitaalse sisu, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, edastamist alustanud.
4.5. Teenus loetakse osutatuks, kui see on Tarbijale osutatud Tarbija tellimusele vastava
tähtaja jooksul ning selle puudumisel tähtaja jooksul, mida võib asjaolusid arvestades
mõistlikuks pidada.

5. TAGANEMISÕIGUS JA PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

5.1. Tarbija taganemisõigust ei kohaldata teenusele, mille esemeks on digitaalse sisu
edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal.
5.2. Kui Tarbija teatab koolitusel mitteosalemisest vähemalt 20 tööpäeva enne kogu
koolitusprogrammi algust, pakub Veebipood võimalust osaleda samal hooajal muul
samaväärsel koolitusel või tagastab 100% tasutud koolituse maksumusest. Kui Tarbija
teatab koolitusel mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva enne koolitusprogrammi algust
tagastab Veebipood 50% koolituse maksumusest. Lühema mitteosalemisest teavitamise
või mitteteavitamise korral osalustasu ei tagastata.
5.3. Tarbijal on õigus pöörduda pretensioonide lahendamiseks Veebipoe poole (kontaktinfo
leiad SIIT).
5.4. Tarbijal on õigus raha tagasi saada kui kaup ei vasta Veebipoes kirjeldatud sisule.
Lahendamata jäänud pretensioonide puhul on Tarbijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti
poole.