MTÜ Edendades Montessori Haridust – ühingu uus piirkondlik koostööpartner

2021. aasta septembris nägi Eesti Montessori maastikul ilmavalgust uus organisatsioon: MTÜ Edendades Montessori Haridust. MTÜ tegevus toetab Eesti Montessori võrgustiku laiemat ühist eesmärki – milleks on kvaliteetse Montessori hariduse levik ja kättesaadavus – läbi piirkondliku teavitustöö ja rahastusvõimaluste leidmise, soodustamaks Montessori lasteaiarühmade ja kooliklasside avamist Viimsi-Pirita piirkonnas. Taoliste ühenduste sünd näitab seda, et oleme jõudnud Montessori hariduse kannakinnitamisel staadiumisse, kus tekib vajadus spetsiifilisema suunitlusega organisatsioonide järele, kes saaksid edasi viia ja omalt poolt täiendada seda tööd, mida Eesti Montessori Ühing haridusmaastikul teeb.

MTÜ Edendades Montessori Haridust on hea näide sellest, kuidas tugeva kogukonnainitsiatiivi najal võib sündida edasiviiv jõud, mis väga otseselt lasteaiarühmade ja kooliklasside loomisse panustab. Selle algatuse tuumaks oli mõistmine, et kui tõeliselt midagi tahta, siis ei saa jääda ootama, et keegi teine midagi kandikul ette toob – tuleb ise tegutseda!

Kõik sai alguse Viimsi ja Pirita piirkonna Montessori-perede unistusest luua oma kodukohas kättesaadavus haridusele, mis oleks vastavuses nende väärtushinnangutega. Tallinna Montessori Maja vastne avamine oli küll piirkonnale heaks alguseks, kuid koheselt mõisteti, et kooliklassist pole võimalik isegi mõelda, kui lähiaastatel ei teki Montessori lasteaiarühmasid lähikonda juurde. Uue rühma loomine on aga otseses seoses sellega, kas piirkonnas leidub mõni diplomiga juhendaja. Ainsa võimalusena seda garanteerida, oli saata ise õppima keegi, kes annab omalt poolt lubaduse tulla pärast õpingute lõppu kokkulepitud piirkonda tööle.

Tulevane AMI 3-6 juhendaja Helina Sepp

Esialgne initsiatiivgrupp moodustus augusti lõpus, kõigest vähem kui kuu aega enne juhendajakoolituse algust. Kuna ajasurve oli suur, siis juba enne ametlikku MTÜ loomist hakkas pihta kibekiire töö õige inimese leidmiseks, keda saaks õpingutele saata. Kärmelt korraldati avalik otsing, kus tugevaimaks kandidaadiks osutus eripedagoogi haridusega Helina Sepp. Samal ajal tegeleti MTÜ registreerimisega ning vajalike lepingute ja muude dokumentide ettevalmistamisega.

20. septembril oli käes see oluline hetk, mil ühes teiste Montessori juhendajaks pürgijatega alustas oma õpinguid ka Helina Sepp. Helina õpingud rahastab täies mahus MTÜ Edendades Montessori Haridust ning 2023. aasta sügisel on oodata Viimsis või Pirital uut lasteaiarühma, mille juhendajaks Helina asub.

Paralleelselt algab töö ka piirkonna kooliklassi suunal, et juba mõne aasta pärast saaksid Montessori rühmadest väljakasvanud lapsed jätkata oma teed samu väärtusi kandvas kooliastme keskkonnas.

Kõik MTÜ eestvedajad on ka Eesti Montessori Ühingu liikmed ning lisaks aktiivsele kaasalöömisele ühingu töös, võimaldab loodud organisatsioon neil piirkondlikke vajadusi täpsemini adresseerida. Võimekuse kasvades loodab MTÜ meeskond tulevikus õla alla panna ka teistele kohalikele kogukondadele.

MTÜ Edendades Montessori Haridust juhatus: Joanita Janson, Merlin Kukk, Monika Kallaste, Liisu Jallai

MTÜ Edendades Montessori Haridust ootab endaga liituma ja läbi annetuste toetama kõiki Viimsi ja Pirita piirkonna lapsevanemaid ja muid hariduselust huvitatud inimesi, kes peavad oluliseks, et lapsest lähtuvat käsitlust austavatel lapsevanematel oleks see valikuvõimalus.

5. detsembril korraldab MTÜ ka veebipõhise kogukonnaürituse, kus esinevad mitmed ühingu aktiivsed liikmed, avades Montessori lasteaia olemust ning mõtiskledes, millist väärtust selline keskkond lapse igakülgsele arengule pakub.

Täpsemat infot MTÜ Edendades Montessori Haridust tegevuse ja eesoleva ürituse kohta leiate nende kodulehelt (www.montessoriharidus.ee) ja Facebooki lehelt (www.facebook.com/montessoriharidus).