Märgise “Eesti Montessori Ühing soovitab” taotlemise kord

 1. Kõigepealt palume tutvuda kategooriate hindamiskriteeriumite ning koostöölepinguga. 
 2. Märgise taotlemise soovi korral tuleb sellest Eesti Montessori Ühingule vabas vormis teada anda meiliaadressil info@montessorieesti.ee. Avaldusele tuleb lisada toote kategooria, tootefotod ning -tutvustus. Tootefotodel palume teha toote kõikidest külgedest, et saada võimalikult hea ülevaade toote omadustest. Tootetutvustuses palume välja tuua, mis vanuses lastele toode mõeldud on, kuidas seda lapsele näidata ning mis oskusi lapsel omandada või arendada oskab. 
 3. Kord kvartalis otsustab komisjon märgise väljastamise üle. Avalduste vastuvõtmise tähtaeg aastal 2022. aastal  on 15.oktoober. 
 4. Komisjon vaatab avalduse läbi ning  annab taotlejale kirjalikult tagasisidet hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul. 
 5. Kui toode ei vaja muutmist ega täiustamist, lepitakse kokku toote füüsilise kontrollimise kord. 
 6. Hiljemalt 2-4 nädala jooksul pärast toote füüsilisel kujul kontrollimist annab komisjon tagasisidet, kas antud toode võiks saada märgise. 
 7. Pärast märgise väljastamise positiivset otsust saadab Eesti Montessori Ühing tootja meilile digitaalse märgise, mida tootja saab kasutada vastavalt märgise kasutamise korrale. Lisaks saadetakse tootjale digitaalne flaieri trükifail.
 8. Kui toode vajab täiendamist või muutmist, aitab Eesti Montessori Ühing tootjal kontakti saada vastava spetsialistiga. Eesti Montessori Ühing vastavat konsultatsiooni tootjatele ei paku. 

Märgise “Eesti Montessori Ühing soovitab” komisjon

Märgise ”Eesti Montessori Ühing soovitab” väljastamise üle otsustab Eesti Montessori Ühingu poolt loodud komisjon, mis koosneb vabatahtlikest AMI diplomeeritud juhendajatest. 2022 aastal on komisjoni liikmed Kerli-Kristi Allikve (AMI 3–6 ja AMI 0–3) , Epp Linke (AMI 0–3), Ruth-Maria Roosi-Ott (3–6) ja Eliisa Silmet (AMI 0–3). 

Oma töös juhindub komisjon hindamiskriteeriumitest:

 1. Toode, mis toetab lapse iseseisvust ning on omane Montessori lähenemisele, välja arvatud mööbel 
 2. Montessori vahend
 3. Raamat, mis käsitleb Montessori pedagoogikat