Läti assistendikursusel oli osalejaid ka Eestist

29.10-10.11.2018 toimus Riias Läti esimene AMI assistendikursus. Teatame rõõmuga, et Eestist osales kursusel kaheksa inimest! 

Järgmised assistendikursused algavad juba novembri lõpus Prahas, detsembris Odessas ja jaanuaris nädalalõpukursusena Londonis. Täpsemat infot assistendiks õppimise kohta leiad siit lingilt.

Noppeid assistendikursusel osalejate mõtetest:

“Kursus andis palju selgema ülevaate Montessori meetodi rakendamisest. Üks asi on lugeda ja uurida ise kodustes tingimustes ning vahel ka kuskile loengule sattuda, kuid kaks nädalat intensiivset arutelu AMI sertifitseeritud koolitaja juhendamisel, annab ikka hoopis selgema arusaamise meetodist.
Iga lapsevanem soovib enda lapsele parimat ning kui praegune haridussüsteem ei tundu rahuldavat neid vajadusi, siis kaldutakse kaaluma koduõppe plusse ja miinuseid. Lapsed vanuses 3-6 aastat on väga tundlikud end ümbritseva suhtes, nad on valmis omandama paljusid oskuseid läbi mängu. Rakendamaks seda lapse sisemist vajadust maksimaalselt, ei piisa koduõppest, vaid tõesti on vaja sertifitseeritud AMI standarditele vastavate õpetajate ja abiõpetajatega lasteaiarühmasid (millele järgneksid ka koolirühmad), kus lapse energia suunatakse täpselt teda ennast silmas pidades.
Igatahes veendusin kursuse käigus, et tõesti Montessori meetod on imeline ning olgugi, et see pole kuidagi patenteeritud (kahjuks igaüks võib nimetada end Montessori pedagoogika koolitajaks), siis AMI poolt sertifitseeritud koolitajad suudavad edasi anda seda täpselt ja autentselt, ehk seda, mida doktor Maria Montessori avastas juba 100 aastat tagasi, sära silmades ning inspireerides!”

“Kahenädalane AMI assistendi kursus Riias oli väga intensiivne ja põnev. Esimesel nädalal oli rõhk teoorial, kaetud said kõige olulisemad teemad nagu vastuvõtlik meel, tundlikud perioodid ja neli arenguetappi.Teisel nädalal oli rõhk praktikal – praktilised sessioonid, 9 tundi lapsevaatlust ning iseseisev Montessori vahendite valmistamine, samuti tuli koostada kolm kirjalikku tööd.
Kursus on hea igale algajale, kes soovib teada saada, mis Montessori päriselt on. Sellest piisab, et olla abiks Montessori õpetajale, aga iseseisvalt lastega töötamiseks kindlasti mitte. Kujunes selge arusaam, kui palju rohkem peab õppima ja praktiseerima, et olla valmis iseseisvalt tööks lastega ja kindlasti peab selleks läbima päris AMI õpetajakoolituse. Kuna kursus oli niivõrd inspireeriv, siis paljudel selline soov tekkiski. 
Ise läksin kursusele lapsevanemana, et oma teadmisi täiendada ja kinnitada. Võin öelda, et ka lapsevanemate jaoks on see kursus sobilik –  see võimaldab intensiivselt ja lühikese ajaga kõige olulisema selgeks saada.” 

“Kursus Riias oli väga intensiivne. Oli tunda, et kõik kohaletulnud on tõesti südamega asja juures, mitte lihtsalt suvalisel täiendkoolitusel. 
Assistendikursusel saadud põhjalik ülevaade lapse erinevatest arenguetappidest on tugevaks baasteadmiseks lapse vajadustele vastamiseks. Assistendi ülesandeks ei ole puhtalt õpetaja toetamine, vaid see nõuab tugevaid praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas iga lapsega just temale sobival viisil suhelda. Kuigi olin juba eelnevalt Montessori metoodikaga põhjalikult tuttav, said koolitusel mitmed küsimused vastuse ja tekkis veelgi suurem soov minna õpetajakoolitusele.”

“Kursus on investeering terveks eluks”