Koolitused

Ülemaailmselt tunnustatud AMI koolitusprogramm annab nii koolitusel osalejale kui hiljem oma lapsele lasteaiakohta valivale lapsevanemale kindluse, et koolitus on usaldusväärne ning töös lastega järgitakse algupäraseid Montessori õpetusi.  

Eesti Montessori Ühingu üheks suurimaks eesmärgiks on ühiskonnas Montessori-alase teadlikkuse tõstmine. Selle saavutamiseks korraldab ühing koolitusi kõigile huvilistele, kes soovivad nii algtasemel kui ka süvitsi Montessori meetodit uurida.