Kontakt

MTÜ Eesti Montessori Ühing

info@montessorieesti.ee

LHV Pank IBAN: EE287700771003037312

Järgime annetuste kogumisel annetuste head tava. Kõik annetused suuname ühingu poolt loodud Montessori õpetajate stipendiumifondi, et toetada nende väljaõpet välismaal.

MTÜ Eesti Montessori Ühing on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja.

  • Füüsiline isik saab annetused maha arvata oma maksustatavast tulust vastavalt tulumaksuseaduses kehtestatud piirmääradele. Kalendriaastal nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused on füüsilisel isikul võimalik deklareerida oma tuludeklaratsioonis, mis esitatakse igal aastal 31. märtsiks.
  • Juriidilistel isikutel on võimalik teha nimekirja kantud ühingutele kingitusi ja annetusi teatud piires maksuvabalt.

Maksuvabastuse piirmääradeks on:

3 % kalendriaasta algusest kasvavalt isikustatud sotsiaalmaksuga väljamaksete summast või 10 % kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist. Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10 % maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.

Aitäh kõigile annetajatele!