Kokkuvõte: EMÜ ja Montessori arengud Eestis 2019. aastal

Montessori pedagoogika, mida on üle maailma rakendatud juba üle 100 aasta, on seni Eestis vähetuntud olnud. Viimase paari aastaga on olukord aga muutumas: huvi selle lapsest lähtuva pedagoogikasuuna vastu on tõusmas nii lapsevanemate ja õpetajate kui ka tudengite ning ajakirjanike seas.

2019. aasta on olnud Eestis Montessori levikut ettevalmistav ja lapsevanemate teadlikkust tõstev.

Kõigest pool aastat tegutsenud Eesti Montessori Ühing jõudis 2018. a. lõpuks tõdemusele, et haridussuuna arengut pidurdab enim õpetajate puudus ja selle probleemiga tegelemiseks sai ühingu juurde loodud Stipendiumifond.

Jaanuaris algas Soomes AMI 3-6 Montessori juhendajakoolitus ning kolm õppijat Eestist alustasid oma teekonda juhendajaks saamisel. Koolituse lõppedes annab see võimaluse avada lasteaiarühmad Harku vallas, Keilas ja Tartus. Lisaks on käesoleval aastal õppima asunud veel kaks 3-6 vanuserühma juhendajat – üks osaleb koolitusel Peterburis ja teine Inglismaal. Soovime kõigile õppijatele edukat lõpetamist 2020. aastal!

2019. a. kevadel jõudsime tulemuslikule koostööle Tallinna Endla Lasteaiaga, kus oldi valmis sügisest avama eestikeelne Montessori pilootrühm. Pilootrühm just seetõttu, et otsust vastu võttes ei olnud silmapiiril veel ühtegi konkreetset õpetajat ega olnud ka teadmist, kuidas õnnestub üks tavarühmadest üle viia Montessori suunale. Tänaseks saame aga öelda, et esimene poolaasta selles rühmas on möödunud hästi – augustis liitus rühmaga kodumaale naasnud Montessori väljaõppega juhendaja, vaikselt on rühma keskkond kujunenud Montessori pedagoogikat järgivaks, töö rühma toimimise nimel on jätkuv. Pikemalt saab lugeda lasteaia kodulehelt

Koostöös AMI Läti partneri – Läti Montessori Fondiga – õnnestus Tallinnas korraldada esimene AMI 3-6 assistendikursus. Augustis toimunud kahenädalasel väljaõppel osales ligi 25 inimest. Järgmine assistendikursus on tulemas juba veebruaris-märtsis 2020. Täpsema info leiab siit

Eesti Montessori Ühing on alustanud läbirääkimisi koostöö osas Rahvusvahelise Montessori Ühinguga (AMI)

Suve alguses jõudis ühtsesse vormi eestikeelse Montessori terminivara korrastamine ning ühiseks kasutamiseks on valminud veebisõnastik. Kutsume kõiki ühingu liikmeid üles kasutama oma Montessori-teemalistes postitustes korrektseid termineid. Terminikomisjoni töö jätkub samuti jooksvalt, et aidata kaasa korrastatud terminite juurdumisele, jälgida Montessori terminite kasutust ning vajadusel parandusi teha. 

Aasta lõpus ilmus esimene tõlketeos – suurepärane lugemine eelkõige kuni 3-aastaste laste vanematele – Simone Daviese “Montessori väikelaps”. See teos on kujunenud maailmas lastekasvatuse bestselleriks. Vaata raamatu tutvustust!

Läbi aasta on ühing pakkunud koolitusi lapsevanematele ja õpetajatele. Kevadel toimunud konverents ärgitas mõtisklema hariduse tuleviku teemadel, konverenstist tegi ülekande ka “Postimees” ning lingid järelkuulamiseks leiab ühingu e-poest. Samuti on meie koolitajad ettevalmistanud mitmeid veebiloenguid, et Montessori-huvilistele oleks kättesaadav eestikeelne sisu. Täpsemat infot loengute ja koolituste kohta leiad kodulehelt veebipoest.

Suur-suur aitäh kõigile meie toetajatele!! Teid on 2019. a. jooksul olnud tõeliselt palju!!

Mida toredat on veel 2019. aastast kaasa võtta?

Alustanud on eri-ilmelised Montessori huviringid:

Eesti lapsed on jõudnud venekeelse Rahvusvahelise Montessori Kooli rühmadesse.

Aktiivselt tegutsevad Montessori-perede Instagrami-kontod, tekkinud on uusi blogisid (näiteks Nilsonid)

Eesti väiketootjad soovivad pakkuda peredele koduseks kasutamiseks lapsesõbralikke, lapse iseseisvust toetavaid igapäevaelu vahendeid. Kui soovid avastada, mida põnevat Eestis toodetakse, külasta näiteks neid veebilehti:

Tänutundes,

Eesti Montessori Ühingu juhatus:
Asnate Tuulik
Anu Linnamägi
Jaanika Müürsepp
Kerli-Kristi Allikvee
Krisli Lilium-Lepvalts
Liina Tettermann