Juhendajakoolitus Eestis viib uute lasteaiarühmade tekkimiseni

Sellel aastal saab Eestis toimuma midagi ainulaadset – AMI on kinnitanud, et Eestis võib alustada 3–6 vanuserühma Montessori juhendaja koolitust. Koolitus algab 20. septembril 2021, seda korraldab Eesti Montessori Instituut ja koolitaja on Soomest Marja-Leena Tyrväinen.

Mida see tähendab?
AMI – Association Montessori Internationale – Rahvusvaheline Montessori Ühing – on asutatud Maria Montessori ja tema poja Mario poolt, et säilitada ja kaitsta meetodi kvaliteeti ja tagada selle kasutamise autentsust. AMI eesmärgiks on säilitada Maria Montessori poolt loodud pedagoogika terviklikkus ja tema nägemus sellest, kuidas seda õppemeetodit kasutada. Ühingu poolt kinnitatud pedagoogilised standardid tagavad selle, et nende poolt tunnustatud lasteaedade ja koolide õppeprogrammide sisu on kooskõlas AMI koolituse sisuga kõikjal maailmas. 

Seega, Eestis toimuv juhendajakoolitus on sama kvaliteediga, kui teised AMI koolitused terves maailmas. Ja selle juhendajakoolituse lõpetajad saavad asuda tööle lasteaedadesse, et luua seal autentsed, hea kvaliteediga Montessori rühmad.

Miks see on oluline?
Et aina rohkematel Eesti lastel tekiks võimalus Montessori hariduses osaleda ja pedagoogika saaks Eestis soovitud suunas areneda, on vaja juurde väljaõppinud juhendajaid, kellel on oskused Montessori rühma käivitamiseks ja selle kvaliteetse tegutsemise tagamiseks. Viimasel ajal on välismaal õppimist tugevalt mõjutanud koroonaviiruse levik ja sellest tulenevad piirangud ning kuna Montessori juhendajaks on seni saanud õppida ainult välisriikides, siis on olukord muutunud soovijate jaoks ebakindlaks ning ei julgeta sellist pikka ja kulukat koolitust alustada. 

Seega, oli väga oluline saada korraldusõigus Eestis kohapeal toimuva koolituse jaoks. See annab võimaluse korraldajate poolt pingutada kontaktõppe toimumise nimel (sest AMI ei võimalda hetkel läbida 3–6 koolitust täies mahus online) ning ka osalejatele pakkuda rohkem kindlustunnet, et ette võetud mahukas koolitus saab sooritatud ja lõpetatud.

Kuidas mina sellest kasu saan?
Et Eestis tekiks järjest enam lasteaiarühmi, mis tegutsevad Montessori meetodist lähtuvalt, on vaja praegu meie kõigi panust – iga lapsevanema, iga ühingu liikme, iga õpetaja ja haridusjuhi soovi ja tahet muuta maailma ja luua meie lastele paremat tulevikku.

→ Lapsevanemad ja aktiivsed ühingu liikmed on asunud tegutsema lasteaiarühmade avamise töögrupis, et luua Eesti erinevates piirkondades – oma kodukohas – võimalused Montessori rühma tekkimiseks. Selleks nad koondavad piirkonna huvilisi, loovad ja kasvatavad kogukonda, alustavad suhtlemist lasteaedadega ja omavalitsuse haridusjuhtidega.

→ Et piirkondlikult kogukonda kasvatada ja koos ühise eesmärgi nimel tegutseda, on loodud ja loomisel väiksemad suhtlusgrupid sotsiaalmeedias, näiteks juba tegutsevad “Montessori lasteaed Harku vallas”, “Montessori Keilas”, “Montessori Rae vallas”.

→ Maikuus toimub Eesti Montessori Ühingu poolt korraldatav veebikoolitus “Montessori lasteaed: koht, kus iga laps saab olla tema ise”, mis selgitab väga põhjalikult, kuidas toimub individuaalne lähenemine Montessori rühmas, kuidas see toetab kõige paremini lapse arengut ning millised põhimõtted iseloomustavad Montessori rühma keskkonda, täiskasvanuid ning igapäevaelu. Sellelt koolituselt saavad kasulikke teadmisi nii lapsevanemad kui ka õpetajad.

→ Eesti Montessori Instituut korraldab sellel kevadel üle Eesti tasuta loeng-infotunde lasteaedadele, et tõsta haridusjuhtide ja pedagoogide teadlikkust Montessori meetodist ja selle rakendamisest Montessori lasteaias ning Montessori juhendajaks õppimisest. Lasteaedade huvi osaleda on erakordselt suur ning see näitab, kui palju rohkem tahetakse Montessori meetodi kohta teada ja et tegelikult mõeldakse võimalusele Montessori rühm avada.

Seega, kui sa tahaksid päriselt oma lastele võimalust osaleda Montessori lasteaias, siis tegutseme koos ühise suure eesmärgi nimel, et see unistus täituks! Alustada saad endale sobivalt, näiteks liitu töögrupiga, osale koolitusel, jaga oma sõpradele ja oma kodukohas infot, mida on vaja, et tekiks Montessori lasteaed ja kuidas saab õppida Montessori juhendajaks – jaga seda nii lapsevanematele, kogukonnale, lasteaedadele kui ka omavalitsuse ametnikele.

Sest: AMI 3–6 juhendajakoolitus Eestis algab JUBA septembris! Loe täpsemalt siit!