Harku vald avas omavalitsuse toel loodud Montessori rühma

Eesti Montessori Ühingu, Harku Vallavalitsuse ja Pangapealse Lasteaia koostöös avati 11. juunil 2021. a. pidulikult Eesti esimene omavalitsuse toel loodud autentne Montessori rühm. Rühm on avatud olnud alates 2021 a jaanuarist, vaikselt on keskkond täienenud ja valmis saanud, lapsed ja juhendaja ning assistendid tööga kohanenud. On hea aeg tagasi vaadata, kuidas kõik alguse sai. 

Kuigi juba 2018. a. detsembrikuus tehti Harku Vallavalitsuses paljude kohalike perede suureks rõõmuks otsus Montessori rühma loomise kohta, on protsess võtnud omajagu aega. Rühma loomist tuli alustada sellest, et valla toel alustas tulevane rühma juhendaja Ruth Maria Roosi-Ott Montessori pedagoogika õpinguid välismaal. Pärast lõpetamist alustati ettevalmistusi rühma avamiseks – keskkonna loomiseks. Tegelikult toimetab Pangapealse Lasteaed, mille ühe rühmana Montessori rühm tegutseb, hoopis kõrgel kalda peal, Muraste külas. Aga kuna sealses majas olid kõik ruumid juba hõivatud, pakuti rühma loomise alternatiivina välja Merikülas asuv suur õppekompleks – nii ongi praeguseks osake suurest õppekompleksist muudetud just väikestele lastele sobivaks ja hubaseks. 

Montessori rühmas on lisaks ettevalmistatud täiskasvanule sama tähtis ka ettevalmistatud keskkond, mis võimaldab lapsel iseseisvalt toimetada. Õppevahendid on avatud riiulitel jagatud teemakeskustesse: igapäevaelu harjutused, meeltevahendid, emakeel, matemaatika ja kultuur. Lapsel on vabadus valida, millega ta parajasti töötada soovib. Lapse mängulist tegevust nimetatakse tööks, et rõhutada selle tähtsust – loob ju laps seeläbi iseennast, arendab oma aju ning omandab uusi oskusi. 

„See on ikka täiesti teine maailm, mis nendele lastele on loodud!“ jagas oma üllatust Montessori rühma vaatlemas käinud algklassiõpetaja Katarina Papp. „Mind hämmastas vaikne keskendunud toimetamine rühmas. Ja see, kuidas lapsed kõigega ise hakkama saavad, enda järelt koristavad.“ Sellist harmoonilist õpikeskkonda ei saavutata Montessori rühmas käskude-keeldude, vaid hoopis vabaduse kaudu. Mõistagi on lasteaialastele antav vabadus teatavate piirangutega, aga last austav suhtumine, selged piirid ja iga lapse arenguvajadusi toetav keskkond loovad eeldused rahulikuks igapäevaseks toimetamiseks.

“Montessori meetodiga lähemalt tutvudes sai meie perele selgeks, et kui lapsed lasteaeda peaksid minema, siis ainult Montessori rühma”, räägib Harku vallas Muraste külas elav lapsevanem Eliisa Silmet. “Kuni Pangapealse lasteaias rühma avamiseni olidki pere kaks vanemat last Montessori koduõppel, mis oli omamoodi imeline aeg. Siiski soovisime väga, et neil oleks võimalus käia autentses Montessori lasteaias ning kogeda ettevalmistatud keskkonna ja vahendite võlu väljaõppinud juhendaja käe all.” 

Harku valla juhid on alati väärtustanud kaasaegselt kvaliteetset haridust. “Meie vallas elab väga palju lastega peresid ja seda olulisem on pakkuda kohapeal mitmekesist võimalust haridusele,” avab abivallavanem Maris Viisileht tehtud otsust. “Montessori suuna loomise juures mängis suurt rolli lapsevanemate aktiivne tahe ja ettevõtlikkus, mis toetas valla hariduse arenguplaane”.

Tegemist on erakordse sündmusega terves Eestis – see on esimene omavalitsuse toel avatud autentset Montessori pedagoogikat viljelev rühm. Eesti Montessori Ühingu haridusvaldkonna eestvedaja Jaanika Müürsepp loodab, et see on alles algus ja Harku vallaga toimunud koostöö on paljudele teistele omavalitsustele eeskujuks ja julgustuseks. “Montessori-huviliste perede arv on viimastel aastatel võimsalt kasvanud, pea igas Eesti omavalitsuses elab huvigrupp lapsevanemaid, kes soovivad oma kodukohas luua uusi võimalusi lastele hariduse pakkumiseks. Nad on avastanud, kuidas Montessori lähenemine suurendab laste iseseisvust ja hoiab kõrgel sisemist õpimotivatsiooni. Aitame ühingu poolt igati, et tekiks koostöö lapsevanemate, kohaliku omavalitsuse ning lasteaedade vahel ja uued Montessori rühmad saaksid tekkida”.

Pangapealse Lasteaia Montessori rühmas on kohti 17 lapsele, kahjuks ruumide suurus ei võimaldanud avada suuremat rühma. Rühma tegevustega on võimalik ennast kursis hoida Pangapealse Lasteaia kodulehe kaudu, nende FB lehel ning rühma Instagrami kontol. Kui viirusest tulenev olukord stabiliseerub, on võimalik rühma teha ka vaatlemiseks õppekäike. Rühma külastamine kolmetunnise töötsükli ajal on suurepärane võimalus näha, kuidas üks Montessori rühm igapäevaselt toimetab, kuidas lapsed ettevalmistatud keskkonnas ise õpivad ja tegutsevad. Sellistest vaatlustest saavad uut mõtteainet nii lapsevanemad, õpetajad kui haridusametnikud.

Loodetavasti ei jää Pangapealse Lasteaia Montessori rühm Harku valla ainukeseks Montessori rühmaks ning kunagi on võimalik jõuda ka kooliklassini.

Vaata avamisest pilte ühingu FB lehel

Loe Õpetajate Lehe artiklit “Montessori pedagoogika uus tulemine” (intervjuu rühma juhendaja Ruth Maria Roosi-Ottiga, ilmunud 11.06.2021)

Loe Harju Elu artiklit “Harku valda ka Montessori kool?” (ilmunud 25.06.2021)