Ehe Montessori pedagoogika jõuab Eesti lasteaedadesse

Eesti Montessori Ühingu toel Soome õppima sõitnud eestlased lõpetasid 25. juunil 2020 Montessori juhendaja väljaõppe, et  esimestena Eestis Montessori pedagoogika autentsel kujul kasutusele võtta.

Ruth Maria Roosi-Ott, Kairi Kondimäe ja Meeli Verlinden lõpetasid AMI (Association Montessori Internationale) 3–6a vanuserühma diplomikoolituse ning asuvad tööle lasteaedades Harjumaal ja Tartus. AMI missiooniks on kaitsta ja edasi kanda Itaalia haridusuuendaja Maria Montessori elutööd: tema suurim erinevus oma ajastukaaslastest oli igale lapsele individuaalne lähenemine, pakkudes seeläbi lapsele vabadust ja vastutust, mis lapse enesedistsipliini ja tahtejõudu arendada aitavad. See oli väga erinev tavalisest koolisüsteemist, kus õppetöö oli range ning ühetaoline. Ka meie kaasaegne kool on paljuski kinni vanades harjumustes, kuigi ühiskond ja inimesed on muutunud ja janunevad individuaalsuse järele. Uue haridusstrateegia loomisel esilekerkinud populaarne termin individuaalne õpitee aitab loodetavasti ka laiema üldsuse äratundmiseni, et Montessori pedagoogikat on sel moel juba üle saja aasta edukalt kasutatud. Montessori meetodit põhjalikumalt uurides saab välja selgitada, milliseid oskusi õpetajad individuaalse õpitee toetamiseks tegelikult vajavad. 

“Montessori meetodi põhitõdedega võiks kursis olla kõik inimesed, kes väikeste lastega kokku puutuvad,” arvab sügisel Harku vallas Pangapealse lasteaias tööd alustav Ruth Maria Roosi-Ott. “Neid teadmisi saavad lapse arengu toeks kasutada nii lapsevanemad, vanavanemad, treenerid, laste- ja perearstid kui ka hariduspoliitika suunajad.” 

Montessori lasteaiarühma või kooliklassi õpetajat kutsutakse juhendajaks, sest tema roll on meie haridussüsteemis tavapäraselt toimetavast õpetajast erinev: juhendaja toetab eeskätt lapse enda õpihuvi ja avastamissoovi, arvestades seejuures konkreetse lapse arengut ja vajadusi. Juhendaja suunamisel kasvab iseseisev ja enesekindel laps, kes on ennastjuhtiv õppija. Montessori juhendajaks saamiseks tuleb läbida põhjalik väljaõpe, mis sisaldab nii kontaktõpet, rohkelt iseseisvat akadeemilist tööd kui ka kaheksat nädalat vaatlus- ning juhendamispraktikat. 

Eesti Montessori Ühing toetas õppima asumist oma koolitustulust ja Harku Vallavalitsuse ning Hooandja ühisrahastusplatvormil projektile hoogu andnud 385 inimese toel.

AMI 3–6 juhendajakoolituse lõpetajad, nende seas kolm eestlast: esimeses reas vasakult kolmas Kairi Kondimäe, keskel sinises Ruth Maria Roosi-Ott ning paremalt kolmas Meeli Verlinden.