Eesti Montessori Ühingu Hooandja kampaania

Hooandja kaudu kogutud toetus läheb Eesti Montessori Ühingu fondi, mis aitab katta osaliselt Montessori juhendajate koolituskulusid. Selle projekti õnnestumine annab võimaluse 1-2 Montessori juhendajal väljaõppele suunduda. Meie toetusfondi tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.

Montessori juhendajate koolitamine tähendab palju enamat kui üksikuid lasteaiarühmi mõnekümnele lapsele. See tähendab võimalust pakkuda eestikeelset infot ja koolitusi vanematele, olenemata nende elukohast või laste vanusest, ning luua Eestis tugev ja teadlik Montessori kogukond. See tähendab võimalust tutvuda ja tutvustada, kuidas Montessori rühmaruumid reaalselt töötavad: mis teeb need eriliseks ja väärtuslikuks. See tähendab võimalust õppida Montessori juhendajaks tulevikus ka Eestis ning luua Montessori rühmasid ja kooliklasse Eesti erinevates piirkondades.

Samuti soovime projekti raames toetada avatavate Montessori lasteaiarühmade sisustamist õppevahenditega, mis on üks oluline osa sobiva keskkonna loomisel. Selline ilus ja terviklik rühmaruum võimaldab tõsta Eestis korraldatavate koolituste kvaliteeti ning on eelduseks, et siia võiks tuua lähiaastatel ka rahvusvaheliselt tunnustatud AMI Montessori juhendaja koolituse.

Loodame väga, et Sul on võimalik Eesti Montessorile hoogu anda! Täpsema info meie Hooandja kampaania kohta leiab siit.