Eesti Montessori Instituut – ühingu uus koostööpartner

2020. aasta sügisel asutasid Montessori juhendajad ja ühingu liikmed Ruth Maria Roosi-Ott ja Kerli-Kristi Allikvee uue Montessori haridust edendava organisatsiooni nimega Eesti Montessori Instituut. Kuivõrd ühingul ja instituudil on ühine suurem eesmärk, et Montessori pedagoogika Eestis laiemalt levida saaks, lepiti kohe kokku tööjaotus ning tihe koostöö. Järgnevalt tutvustab Ruth Maria, millega Eesti Montessori Instituut tegeleb, mis on juba tehtud ja mis plaanis. 

Eesti Montessori Instituut sai sündida ainult tänu ühingu tõhusale tegutsemisele – akadeemilist laadi tegevused, mille instituudi alla koondasime, leiavad omale sihtrühma tänu sellele, et ühing on juba kolm aastat aktiivselt tegelenud lapsevanemate harimise, uute juhendajate toetamise ja laiemalt ühiskonnas teadlikkuse tõstmisega. Meie sihtrühmaks nimelt ongi praegused ja tulevased juhendajad. 

Eesti Montessori Instituudi eesmärgid ja tegevusalad on aga järgmised:
• Montessori juhendajate toetamine ja koolitamine, õpetajahariduse populariseerimine – selleks nõustame AMI koolitustest huvitatuid, korraldame AMI koolitusi, pakume Montessori juhendajatele täiendkoolitusi, tutvustame Montessori pedagoogikat lasteaedadele jne;
• Montessori ekspertteadmise koondamine – pakume pedagoogilist nõustamist, konsulteerime üliõpilasi lõputööde kirjutamisel, haldame Montessori terminisõnastikku, töötame välja keelevahendid jne;
• kvaliteetse Montessori hariduse edendamine Eestis – pakume koolitusi ja seminare Montessori juhendajatele, lasteaedadele, ülikoolidele jne;
• kvaliteetse Montessori kirjanduse levitamine Eestis – selleks tõlgime, kirjutame ja kirjastame Montessori-alaseid artikleid ja raamatuid;
• sidus Montessori juhendajate kogukond – selleks koondame Eesti Montessori juhendajad olenemata koolitustaustast ühtsesse infovälja, korraldame lisaks seminaridele ka vestlusõhtuid jt sotsiaalseid üritusi juhendajatele jne;
• üksteist toetav koostöö Montessori organisatsioonide vahel Eestis ja mujal – koostöö Eesti Montessori Ühinguga on meile kõige olulisem, kuid lisaks loome suhteid ja vahetame kogemusi ka välismaiste Montessori organisatsioonidega.

Esimese poole aasta tähtsaim eesmärk oli AMI 3–6 õppekava keelevahendid eesti keelele kohandada. 7. märtsil toimuski instituudi esimene täiendkoolitus juhendajatele: emakeeleseminar, tänu millele said juhendajad lastele teadlikumalt eesti keele õpetamist alustada või jätkata. 

Teine suurem töö on olnud AMI 0–3 assistendikursuse ja AMI 3–6 juhendajakoolituse ettevalmistamine: juba 23. aprillil alustabki Eesti esimene AMI 0–3 assistendikursus, koolitajaks Tiina Suominen Soomest. Kursus toimub online Zoomis, kiired reageerijad saavad 31. märtsini end kirja panna soodushinnaga. Lisainfo ja registreerimine instituudi kodulehel www.mariamontessori.ee.

Jätkame ka 2021. aasta sügiseks plaanitud 3–6 juhendajakoolituse ettevalmistamisega ning loodame selle kohta peagi täpsemat infot jagada. Lisaks on järgmine suurem ettevõtmine alustada Maria Montessori enda teoste tõlkimisega eesti keelde.

Instituudi tegevustel saab silma peal hoida kodulehelFacebookis ja Instagramis.