Assistendikursus

TSITAAT

ASSISTENDI ROLLI OLULISUS

Assistendikursused on lühikesed ülevaatlikud kursused Montessori pedagoogika põhimõtetest, mille eesmärgiks on anda osalejale teadmisi, kuidas juhendaja abi võib oma tegevustega Montessori rühmas/klassis õpetaja tööd ja rühma tasakaalu toetada. Lisaks on assistendikursused populaarsed lastevanemate seas, kes soovivad Montessori lähenemist põhjalikumalt mõista ning kodus rakendada. Assistendikursused koosnevad 60 tunnist teooriaõppest ja 9 tunnist lapsevaatluspraktikast. Sarnaselt juhendajakoolitusele, kuid väiksemas mahus, loetakse kohustuslikku kirjandust ja kirjutatakse esseesid. Diplomi saamiseks tuleb täita kõik kursuse nõudmised.

AMI Montessori assistendikursused on jagatud vanuserühmade järgi ning annavad valmiduse töötada just selles vanuses lastega.

Infot tulemas ja juba toimuvate AMI assistendikursuste kohta leiab AMI koolituskalendrist, Eestis toimuvate assistendikursuste info on leitav Eesti Montessori Instituudi kodulehelt. AMI on muutmas assistendikursuse (Assistants Course) formaati ning selle asemele on tulemas algkursus (Orientation Course), mis on sptesiaalselt suunatud laiemale sihtgrupile, kaasa arvatud lastevanematele. Hetkel korraldatakse kursust kahe erineva nimega, nii assistendikursus kui algkursus.