Juhendajakoolitus

“An ordinary teacher cannot be transformed into a Montessori teacher, but must be created anew, having rid herself of pedagogical prejudices.”

Maria Montessori, Education for a New World

Täiskasvanu ettevalmistus lastega töötamiseks eeldab tugevat enesedistsipliini, pühendumist ja professionaalset suhtumist. Selline ettevalmistatus eeldab kogu Montessori teooria täielikku omandamist kogenud koolitajate järelvalve all. Lisaks sellele peab ka Montessori meetodisse kuuluvate õppevahendite õiget kasutamist õppima ja kontaktõppe käigus praktiseerima, sest iga vahendi igal osal on oma kindel funktsioon Montessori ettevalmistatud keskkonna osana. Kõik juhendajakoolitused sisaldavad ka olulisel määral lapsevaatluspraktikat, vahendite valmistamist ning juhendatud praktikat lasteasutuses. Koolituse jooskul koostab juhendajaks õppija valdkondade kaupa isiklikud albumid, mis koondavad endas teoreetilised teadmised ning iga vahendi eesmärgid ja esitlused. Lisaks loetakse kohustuslikku kirjandust ja kirjutatakse esseesid. Diplomi saamiseks tuleb täita kõik kursuse nõudmised, muuhulgas sooritada ka kirjalik ja suuline eksam.

Erinevaid koolitusprogramme on üle terve maailma väga palju. Osa pakutavatest kursustest on ka täielikult netipõhised. Montessori nimi ei ole registreeritud kaubamärk ning meetodit pole patenteeritud, seega võib põhimõtteliselt iga soovija koolitusi korraldada. Suureks riskiks siinkohal on see, et pedagoogikat sedavõrd palju tõlgendatakse või mugandatakse, et algupärasest vähe alles jääb. Või keskendutakse koolitustel teatud elementidele, jättes teised osad tervikust tähelepanuta. Montessori pedagoogikas on aga iga element teisega nii tugevalt läbipõimunud, et neid eraldiseisvana käsitleda ja kasutada ei saa, ilma, et midagi olulist puudu ei jääks.

Ülemaailmselt tunnustatud AMI koolitusprogramm annab nii koolitusel osalejale kui hiljem oma lapsele lasteaiakohta valivale lapsevanemale kindluse, et koolitus on usaldusväärne ning töös lastega järgitakse algupäraseid Montessori õpetusi.  Uurides erineva mahu ja kvaliteediga juhendajakoolitusi, võiks kursuse valimisel arvesse võtta, et klassikaline AMI tunnustusega koolitus sisaldab ligikaudu 1600 tundi auditoorset, praktilist ja iseseisvat tööd.

AMI Montessori juhendajakoolitused on jagatud vanuserühmade järgi ning annavad valmiduse töötada just selles vanuses lastega.

Infot tulemas ja juba toimuvate AMI juhendajakoolituste kohta leiab AMI koolituskalendrist, Eestis toimuvate juhendajakoolituste info on leitav Eesti Montessori Instituudi kodulehelt.