AMI 3–6 juhendajakoolituse stipendiumikonkursi tulemused

Detsembris kuulutasime välja stipendiumikonkursi, et tagada Eestis Montessori juhendajate juurdekasv. Viimase hetkeni oli lahtine, kas saame jaanuaris Soomes algavale AMI 3–6 juhendajakoolitusele saata ühe või kaks stipendiaati.

Koostöö Harku vallaga oli positiivne ning nad otsustasid rahastada ühe juhendaja koolitust.

Eesti Montessori Ühingu stipendiumiga suundus õppima Kairi Kondimäe, kes hakkab juhendajana tegutsema Keilas või Tallinnas. Harku valla stipendiumiga suundus õppima Ruth Maria Roosi-Ott, kes asub juhendajana tööle Harku vallas.

Konkursikomisjoni ettepanekul otsustas ühingu juhatus katta osaliselt majutuskulusid kolmandal juhendajaks suundujal – Meeli Verlinden asus õppima oma vahenditega, tema tööleasumise piirkonnaks saab olema Viljandi- või Tartumaa.

Palju õnne ja edu õpingutes!